Wednesday, 1 February 2012

Sistem Pembangunan Insaniah : online sahaja

0

Mulai 1 Januari 2012, semua permohonan aktiviti pelajar dalam negara hendaklah dibuat secara atas talian (online) melalui http://smp.ukm.my/spi. Justeru kertas kerja secara "hardcopy" tidak lagi perlu dihantar ke Unit Pembangunan Sahsiah Pelajar, JPPel.

0 comments: