Pengambilan AJK untuk/Recruitment call for AturComp and AturConference 2009

Kami ingin dapatkan 5 (LIMA) orang pelajar untuk menjadi sebagai AJK aka "Runner" utk :

************************************************
Pertandingan AturComp dan AturConference
3 Disember 2009 hingga 10 Disember 2009.

************************************************

Runner mestilah bukan peserta pertandingan AturComp.

-Elaun penginapan (Hostel) dan elaun harian (atau makan) akan diberikan.

Harap berikan nama kepada:

ZULHILMI BIN ZAINUDIN(YDP PERTAMA).
(luzhilmi@yahoo.com 017-4696407)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

We are recruiting 5 students to be a volunteer aka Runner for:

**********************************************
AturComp Competition and AturConference
3 Disember 2009 to 10 Disember 2009.

*********************************************

Runner should not be any of the participants of AturComp.

-Accommodation allowance (Hostel) and daily food allowance will be provided.

Please provide your name to:
ZULHILMI BIN ZAINUDIN(PERTAMA President).
(luzhilmi@yahoo.com 017-4696407)No comments:

Pages