[e-Warga] Pemberitahuan Penyambungan Semula Perkhidmatan Rangkaian Pelajar di Kolej-Kolej

Dimaklumkan bahawa PTM sedang dalam usaha untuk menyambung semula perkhidmatan rangkaian pelajar di kolej-kolej kediaman melibatkan 6 kolej di UKM iaitu: Kolej Ungku Omar, Kolej Dato Onn, Kolej Hussien Onn, Kolej Aminuddin Baki, Kolej Burhanuddin Helmi dan Kolej Ibrahim Yaakub.


Pengoperasian sepenuhnya dijangka akan dibuka secara berperingkat mengikut kolej mulai minggu kedua Disember 2011.

Pelajar di kolej tersebut diminta emelkan maklumat berikut :

1) No Matrik pelajar
2) Katalaluan yang dikehendaki

kepada rangkaian@ptm.ukm.my dengan Subjek:Pendaftaran ID Kolej<>No Matrik

(ewarga/bul/bil.18112011-67)

No comments:

Pages