PENGEDARAN KAD MASUK PEPERIKSAAN DAN JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN (KMJP) SEMESTER I SESI AKADEMIK 2011-2012

PENGEDARAN KAD MASUK PEPERIKSAAN DAN JADUAL WAKTU
PEPERIKSAAN (KMJP) SEMESTER I SESI AKADEMIK 2011-2012

Dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas, seperti saudara/i maklum
bahawa peperiksaan akhir Semester I Sesi Akademik 2011-2012 akan bermula
pada 3 hingga 20 Januari 2012.
Sehubungan ini, saudara/i diminta mengambil Kad Masuk Peperiksaan dan Jadual
Peperiksaan (KMJP) di Pejabat Dekan Fakulti masing-masing mulai 5 Disember
2011. Sekiranya KMJP anda tiada di Pejabat Dekan Fakulti, sila datang ke Kaunter
Bahagian Pengurusan Akademik untuk mendapatkannya. Saudara/i diingatkan
bahawa kad KMJP hendaklah dibawa bersama semasa menduduki peperiksaan.
Pelajar yang gagal menunjukkan kad KMJP tidak dibenarkan menduduki
peperiksaan.

No comments:

Pages