Sistem Pembangunan Insaniah : online sahaja

Mulai 1 Januari 2012, semua permohonan aktiviti pelajar dalam negara hendaklah dibuat secara atas talian (online) melalui http://smp.ukm.my/spi. Justeru kertas kerja secara "hardcopy" tidak lagi perlu dihantar ke Unit Pembangunan Sahsiah Pelajar, JPPel.

No comments:

Pages