Bengkel Pembangunan Web ( Fasa 2 )Exco Sukan Dan Rekreasi Persatuan Mahasiswa Fakulti Teknologi Dan Sains Maklumat telah mengadakan BENGKEL PEMBANGUNAN WEB ( Fasa 2 ) pada Ahad, 16/11/2013  yang lepas dimana fasa ini mensasarkan pelajar-pelajar UKM dan pelajar FTSM khususnya sebagai peserta. Untukmakluman , fasa 1 juga telah diadakan pada 20 Oktober 2013 dalam kalangan ahli Persatuan Mahasiswa Fakulti Teknologi Dan Sains Maklumat .

Bengkel ini bermula pada pukul 9 pagi hingga 4 petang di Makmal 9 , Ftsm. Maklamat  bengkel ini merupakan bengkel yang akan membantu untuk melahirkan pakar dalam pembangunan laman web sejajar dengan skill yang perlu ada untuk pelajar FTSM khasnya. Objektif  Program ini adalah untuk melahirkan pakar dalam pembangunan laman web. 
Bengkel ini diadakan di Makmal 9 , FTSM


Tenaga Pengajar : Mohammad Azmer Sulaiman juga
merangkap Ketua Pengarah.


Jawatankuasa PERTAMA juga menyertai bengkel ini.

tengah : Noraini Ismail ( Timb Ketua Pengarah Bengkel )
Muhd Uzair juga sebagai tenaga pengajar untuk bengkel ini.
Terima kasih di ucapkan kepada semua yang telah terlibat dalam Bengkel Pembangunan Web Fasa 2 sama ada secara langsung mahupun tidak langsung. 
InsyaAllah , pihak PERTAMA akan meneruskan bengkel ini ke Fasa 3 . Oleh itu semua pelajar adalah dialu-alukan untuk mengikuti bengkel ini.

No comments:

Pages