Bengkel PHP


Bengkel PHP ini berlangsung pada

Tarikh : 7/12/2013
Masa : 8 pagi - 5 petang
Jumlah peserta : 22 orang
Pengajar : En. Akmal  (Staf Akademik FTSM)
Anjuran : 

MPP FTSM

Dengan kerjasama
Persatuan Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat ( PERTAMA )
Bengkel PHP ini bertujuan untuk memberi pendedahan awal kepada peserta berkenaan bahasa pengaturcaraan PHP. Peserta akan dapat mengetahui cara untuk menyediakan konfigurasi pelayan apache. Perkara-perkara asas seperti konfigurasi fail php.ini dan cara untuk membuat penyambungan ke pangkalan data MySQL. Peserta juga akan dapat mengetahui dan mempelajari teknik yang ada dalam membangunkan pangkalan data menggunakan aplikasi phpmyadmin.


Penyerahan sedikit cenderahati daripada Amirul Firdaus YDP PERTAMA 
merangkap MPP FTSM kepada En.Akmal.
No comments:

Pages