Latarbelakang Fakulti Teknologi dan Sains Komputer


Kursus berkaitan Sains Komputer telah ditawarkan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) sejak universiti yang ditubuhkan pada tahun 1970. Selaras dengan kemunculan disiplin sains komputer, UKM menubuhkan Unit Statistik dan Sains Komputer pada tahun 1977 di bawah Pusat Pengajian Kuantitatif. Unit Statistik dan Sains Komputer telah dinaiktaraf menjadi Jabatan Sains Komputer pada tahun 1982 manakala Pusat Kuantitatif menjadi Fakulti Matematik dan Sains Komputer pada tahun 1988. Program akademik di peringkat Sarjana, Sarjana dan Doktor Falsafah (PhD) telah diperkenalkan secara berperingkat . Bilangan staf akademik yang mempunyai PhD meningkat selaras dengan keperluan negara yang dapat meningkatkan kualiti pengajaran dan penyelidikan.

Dalam tahun 1990-an, ekonomi dunia yang didorong oleh ekonomi berasaskan pengetahuan yang seiring dengan kemunculan Teknologi Komunikasi Maklumat (ICT) dan tidak mahu ketinggalan dalam perkembangan menarik, Malaysia merangka pelbagai dasar dan inisiatif termasuk Koridor Raya Multimedia (MSC). Selepas itu, ICT telah menjadi salah satu industri yang paling penting negara. Selaras dengan perubahan-perubahan yang telah berpindah dunia dari industri ke era maklumat ini, Jabatan Sains Komputer telah dinaik taraf dalam 1 Okt 1994 untuk menjadi Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat (FTSM). Diperkukuhkan oleh 40 staf akademik, fakulti telah dianugerahkan status syarikat MSC pada 24 November 2000.

Hari ini, FTSM terdiri daripada 100 ahli akademik fakulti yang merangkumi 9 profesor. Kampus FTSM baru terletak di linkungan kedua UKM Bangi, ia mempunyai 8 blok bangunan, 2 dewan kuliah, dan 1 blok pusat sarjana muda / pascasiswazah. Ia juga menempatkan dua pusat penyelidikan yang dipacu oleh pakar-pakar dalam pelbagai bidang penyelidikan. Sejak penubuhannya, hampir 20 tahun yang lalu, FTSM telah berkembang maju dalam pelbagai aspek. Pelajar FTSM juga membuat kehadiran mereka dirasai oleh yang terlibat secara aktif dalam pelbagai program dan pertandingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa seperti Kejohanan Piala Fira RoboWorld.

No comments:

Pages